Datahåndtering#

Et mye brukt bibliotek for datahåndtering er Pandas. Det lar oss enkelt lese og utforske data fra råtekstfiler. Her er et eksempel:

Fysikkoppgave

Fila “solflekker.txt” beskriver antall solflekker som er observert etter 1. januar 1740. Lag et plott av antall solflekker som funksjon av antall måneder etter januar 1740.

Biologioppgave

Fila “pingviner.txt” inneholder en del informasjon om ulike pingvinarter (bøylepingviner, ringpingviner og adeliepingviner). Bruk datasettet til å plotte nebblengde mot nebbdybde, og diskuter om det er noen sammenheng mellom disse faktorene. Plott andre faktorer mot hverandre og diskuter om dere ser noen sammenhenger mellom disse.

Kjemioppgave

Fila “titreringsdata.txt” inneholder pH og tilsatt volum i en titrering av eddiksyre med NaOH. Plott titrerkurven og legg til egnede aksetitler.

Du kan finne mer informasjon om plotting her og mer informasjon om hvordan du kan lese og håndtere filer med Pandas her.