Ungdomsskole#

Her finner du opplegg tilpasset ungdomsskolepensum:

sannsynlighetsbegrepet

geometriske mønstre

tallmønstre