Naturvitenskap VGS#

Her finner du opplegg rettet mot undervisning i naturfag, fysikk, kjemi og biologi.

Naturfag: Nedarving

Felles: Datahåndtering

Fysikk: Simulering av kinematikk

Biologi: Simulering av populasjonsdynamikk

Kjemi: Periodiske egenskaper

Kjemi: Kjemiske beregninger